Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar


Wij vergelijken werken in de flexbranche wel eens met het bedrijven van topsport.....
Het komende jaar verwachten we veel veranderingen en hervormingen op de arbeidsmarkt. Zaak dus om bij de les te blijven en te weten waar uw kansen liggen. Papendal is bij uitstek de plek om onze warming up te doen voor 2024, de plek waar topsport en de flexbranche samenkomen op
4 december 2023!

Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem


Programma:
13.00 uur - 13.30 uur Ontvangst
13.30 uur - 13.35 uur Opening door Tres Dijkshoorn
13.35 uur - 14.05 uur CAO uitzendkrachten, ontwikkelingen rond                                                  StiPP
14.10 uur - 14.45 uur Wet toelating terbeschikkingstelling van                                                      arbeidskrachten
14.45 uur - 15.00 uur Kostprijs 2024
15.00 uur - 15.30 uur Netwerkpauze met live muziek
15.30 uur - 16.00 uur Ziekteverzuimbeheersing en werkgeluk
16.00 uur - 16.30 uur Breng de inlener in beweging: over                                                               inlenersbeloning en PBM's
16.30 uur - 17.15 uur Wet toezicht gelijke kansen bij werving en                                                   selectie, verplichting vertrouwenspersoon en de                                          klokkenluidersregeling
17.15 uur - 17.30 uur Rondvraag
17.30 uur - 17.35 uur Afsluiting
17.30 uur - 18.30 uur Netwerkborrel met live muziek

​​​​​​​
Aan het einde van deze middag bent u helemaal bijgepraat en voorzien van veel praktische tips! U ontvangt onze kostprijstool na afloop gratis.

Wat kost deelname?
Het tarief voor deelname is € 225,00 per persoon excl. BTW. 


Bij aanmelding gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van FlexAssets BV. Alle bedragen zijn exclusief BTW

Tijdens het congres worden er foto's gemaakt die op socials en onze website kunnen worden gebruikt.
De sprekers:

Tres Dijkshoorn-Wolterman is directeur eigenaar van FlexAssets. Al 23 jaar hét bureau voor advies en training voor de flexbranche. Tevens initiatiefnemer en organisator van de Flexperience.

In de eerste sessie spreekt zij over de ontwikkeling van lonen en van de kostprijs 2024. 

In de tweede sessie brengt zij de rol van de inlener voor het voetlicht als materieel werkgever ten aanzien van  ARBO en PBM's en de inlenersbeloning. We gaan opzoek naar een antwoord op de vraag: hoe brengen we de inlener in beweging?


mr. Lucy Guardiola is sinds 2007 adviseur cao en juridische zaken bij NBBU.

Zij praat ons bij over de stand van zaken rond de cao onderhandelingen. De huidige cao voor uitzendkrachten loopt tot 1 januari 2024.

Er is veel te doen over controles op naleving van de pensioenregeling StiPP en er is een akkoord voor een nieuwe pensioenregeling die per 2026 moet ingaan. Wat is er veranderd bij de controles van StiPP en hoe komt het nieuwe pensioen eruit te zien? 


Patrick Tom is directeur eigenaar van Bureau Cicero, dé expert in de controle op verplichtingen uit arbeid. Zij ondersteunen bij risicobeheer en zijn gesprekspartner voor bijvoorbeeld de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG).

Patrick Tom bespreekt de Wet toelating terbschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta). Wat betekent deze regeling voor de dagelijkse praktijk en hoe ziet het tijdspad van de nieuwe regeling eruit? Patrick deelt tips met ons over hoe we ons goed kunnen voorbereiden op de nieuwe eisen van de overheid.

 
Hugo Wijtmans is eigenaar van iSeleqt. Met iSeleQt vinden kandidaten hun droombaan en organisaties hun ideale kandidaat! Om het onderwerp werkgeluk structureel te bespreken ontwikkelde hij een app: meer werkgeluk is minder ziekteverzuim.

Hugo Wijtmans is tevens accountmanager en adviseur Duurzame Inzetbaarheid bij NBBU.

Hij spreekt over het terugdringen en/of beheersen van ziekteverzuim door aandacht te schenken aan werkgeluk. Hij voorziet ondernemers in de flexbranche  van bruikbare tips en aanbevelingen! 


mr. Hendarin Mouselli is medeoprichter van VRF Advocaten, het eerste advocatenkantoor in Nederland uitsluitend actief in de flexmarkt. Haar specialisme: strategisch advies aan directies en voeren van procedures, cao recht, ABU CAO en NBBU CAO, voeren van zaken tegen SNCU, StiPP en vakbonden, eigenrisicodrager en zieke werknemer.

Hebben we de klokkenluiderswetgeving gemist? Hendarin informeert tijdens de Flexpierence over deze regeling. Hoe zit het met de verplichting voor een vertrouwenspersoon, geldt dat ook voor uitzenders? De ARBO - en WAADI wet worden aangepast door de Wet toezicht geljke kansen bij werving en selectie. Wat betekent dat voor de ondernemers in de flexbranche? Hendarin geeft antwoord op deze vragen.

Live muziek:
Dennis de Bruijn is een bevlogen en enthousiaste pianist die bekend staat vanwege zijn frisse en vrolijke manier van musiceren.

Doordat hij beschikt over een zeer breed repertoire is Dennis inzetbaar op vele gelegenheden. Dennis verzorgt de live muziek tijdens koffiepauze en de netwerkborrel van de Flexperience.

Deel dit event